Причини за стоки с транспортни дефекти

0
1631

За съжаление при транспортиране на товарите може да се случат непредвидени ситуации, водещи до повредата им. В резултат на това стоките могат да изгубят своя търговски вид, при което те не отговарят на стандарта и трябва да се предложат на по-ниска цена.

Стоките с транспортни дефекти са в изправно техническо състояние, функционират правилно. По принцип при транспортиране може да се разкъса опаковката на уреда и в резултат на това при товарене или разтоварване да се надраска повърхността.

Всеки вид товар се превозва при определени условия. От транспортната фирма се изисква тези условия да се спазват. Често, обаче те не се спазват, което става причина за повреда на товара. На съхраняването на стоките оказват влияние такива параметри като влажност на въздуха и температурата. За това е много важно да се спазват условията на транспортиране за да не се допускат стоки с транспортни дефекти. Важно е и правилно да се избере подходящия транспортен автомобил, който максимално отговаря на изискванията на съответната стока.

Механичното повреждане на стоки с транспортни дефекти основно е свързано с небрежното отношение на работниците към задълженията им и невнимателното действане с товарите. Към дефекти по уредите водят основно лошата опаковка, удари по товарите, хвърляне на стоката, изпускане на стока, както и ненадеждното закрепване на товара в автомобила. При движението на автомобила в случай на лошо натоварена стока тя се удря непрекъснато в стените на карусерията.

За това за да се намалят стоките с транспортни дефекти е необходимо всеки да си върши добре работата, да се проверява опаковката на стоката, равномерно да се разпределя товара в превозното средство и добре да бъде укрепен.

Повечето товари изискват да са защитени от атмосферното въздействие – дъжд, сняг или град. За такива стоки е нужно добре защитен автомобил, със здраво платнище или да се ползва фургон. Разбира се, стоки с транспортни дефекти могат да бъдат в резултат на ПТП, като за щетата винаги има виновен или тя се поема от застрахователя.

Уредите с козметични дефекти са желани от клиентите, които имат ограничен бюджет за ново кухненско обзавеждане. Както казахме и по-горе тези стоки и уреди си изпълняват предназначението, функционират нормално, а са икономически изгодни.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here