Кредит за пенсионер какво трябва да знаете

0
420

   Вземането на заем от банка е свързано с необходимостта да се отговори на много изисквания и да се  премине успешно проверката. Най-често задаваните въпроси от хората, кандидатстващи за заем, са: Подходяща ли е моята възраст? Приемлив ли е видът доход, който получавате от банката? Достатъчни ли са ми приходите? Трябва обаче да помним, че не само младите и хората на средна възраст решават да вземат заем.

   Хората, които са прекратили професионалната си кариера и са се пенсионирали, също проявяват голям интерес към допълнително финансиране. Знаем, че трябва да сме навършили пълнолетие, за да получим банков заем. Има ли обаче горна граница, след която банките няма да ни отпуснат заем за пенсионера? Можем ли да разчитаме на заем за пенсионери без възрастови ограничения? Колко средства ще получим? Има ли нещо като ипотека за пенсионер?

   Нека започнем с факта, че пенсионирането не означава, че вратите на финансовите институции са затворени за нас. Заемът за пенсионер е продукт, предлаган от много банки. Всичко, от което се нуждаете, е лична карта, лична карта, последното получаване на вашата пенсия по вашата сметка или потвърждение на пощенски запис, решение или индексация на вашата пенсия и можете да кандидатствате за заем. Въпреки това, както при всеки банков заем, ще трябва да докажем кредитоспособност на подходящо ниво в случай на заем за  пенсионер.

    Банката ще проверява размера и източника на доходи, както и кредитната история всеки път. В случай на заем за  пенсионери, можем да разчитаме на опростена процедура и бързо решение за кредит, поради стабилния източник на доход, който е пенсията за старост. В случай на заем за пенсионер, отпускането на заема, неговият размер, както и периодът на заема ще зависят от възрастта на кредитополучателя.

   Непроменено е, че финансовата институция проверява дали потенциалният клиент ще може да изплати задължението, за което кандидатства. В повечето банки пенсионерите на възраст между 70 и 75 години могат да получат заем за около 8 години. Ами възрастните хора? Можем ли да разчитаме на заем за 80-годишен пенсионер?

Кредит за пенсионер на 80-годишна възраст

  Банките ценят надеждни клиенти. По мнение на банката високи резултати се дават на хората, заети по трудов договор за неопределен период. Що се отнася до доверието, пенсионерите също са в добра позиция поради стабилни и редовни доходи със систематични притоци към сметката. В случай на пенсиониране, такъв риск не съществува. Изследванията показват, че именно тази група може да се гордее с добросъвестното изпълнение на сключените договори и своевременното погасяване на задълженията си. Някои банки не определят горна възрастова граница и определят отпускането на заем, главно от размера на дохода. Следователно 80-годишната възраст в някои банки няма да бъде пречка за получаване на заем.

Източник: refinansirai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here