Възможно ли е да заложите превозно средство, за да получите заем?

0
203

Отговорът е положителен: да, възможно е да заложите превозни средства и да получите ликвидност, т.е. еквивалент на личен заем. Кредит със залог на автомобил или каквото и да е превозно средство и регистрирано движимо имущество: нека изясним точната номенклатура, която трябва да се използва. Финансов залог на кола: правилно ли е да го наричаме така? Не! Независимо от възможността за получаване на заем чрез залагане на моторно превозно средство (мотоциклет, автомобил, каравана и т.н.) като обезпечение, добре е да се прави разлика между форма и съдържание, поне на правно ниво.

Залог на регистрирано движимо имущество: възможно ли е? И така, за всички превозни средства в нашата правна система съществува задължение за регистрация. От това задължение следва, че макар превозните средства да са движимо имущество, те все пак се регистрират: именно регистрацията отличава моторните превозни средства от всички други видове движимо имущество. В светлината на гореизложеното, въпросът тогава е регистрирано движимо имущество: залог или ипотека? Отговаряме: в нашата правна система всяко моторно превозно средство като регистрирана движима вещ може да бъде само ипотекирано, но не и заложено.

Кредит със залог на автомобил: защо той все още се нарича така? Вероятно, защото автомобилът, макар и регистриран, все още е движима вещ и като такава продължава да се разглежда като нещо далечно от недвижимия имот. Както и да е, същността не се променя: ако искате, ще бъде възможно да получите кредит от вашия автомобил или мотоциклет, като това се отнася за употребявани или стари автомобили. Нека видим как.

На първо място, има ли заложна къща за автомобили?

Да, съществуват такива като при тях има два вида практика – кредит срещу залог на автомобил или кредит с гаранция автомобил.

Как работи кредитът срещу залог на автомобил?

Най-важното е, че както при всяка друга форма на кредит от залог, няма да се прави никакво разследване на сметката ви: няма значение дали собственикът на автомобила, мотоциклета или другото превозно средство е регистриран в някоя негативна база данни, нито пък ще поискат документи за доход: всичко ще се основава на стойността на превозното средство! Кредитът срещу за автомобил е с фиксирана продължителност, която се договаря между двете страни, като може да бъде и подновен при определени условия и до определен срок, но е свързан със следното: автомобилът, по време на срока на кредита, трябва да бъде оставен на съхранение в заложната къща. Последици: ако нямате на разположение друго превозно средство, на практика оставате без кола.

Нека разгледаме друг начин, по който се реализира ипотечен кредит за автомобил.

Как работи кредит с гаранция за автомобил?

Знаете че можем да купуваме автомобил на вноски, както и че докато не бъдат изплатени всички вноски, автомобилът не само не е наш, докато не го изплатим, което показва, че автомобилът гарантира изплащането на вноските. Е, подобна процедура се случва и при този вид кредит: на практика можем да получим финансиране от нашия автомобил, и да го използваме в рамките на страната. Но има и другата страна на монетата: вярно е, че няма да останем в безизходица, но това си има цена, и то висока: застрахователна полица! Всъщност, за разлика от съхраняването на автомобила в заложната къща, свободното движение на заложеното превозно средство крие риск то да бъде например откраднато, унищожено, повредено и т.н. За да се предотвратят такива ситуации, задължително се сключва застрахователна полица за горепосочените събития, макар и ограничена до срока на кредита.

Не само това: фактът, че автомобилът не се съхранява, а е в движение, също води до намаляване на сумата, която те могат да прехвърлят чрез залог на употребявани автомобили.

Нека завършим, като опишем какво се случва, ако кредитът не бъде погасен на падежа: дори в случай на кредит със залог на автомобил, автомобилът ще бъде продаден, ако постъпленията са по-големи от дълга плюс разходите, разликата ще трябва да бъде изплатена на бившия собственик.