Регистрация

shadow
(Регистрацията, позволява представяне на ферма и продажба на продукция на собствена сергия)

Общи условия за ползване

 

Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта като производители и клиенти. Чрез достъпа до SELSKATRAPEZA.BG  Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. В случай, че не сте съгласни с някое от общите условия или с всички тях в цялост, моля не ползвайте услугите, предоставяни чрез сайта и преустановете достъпа до страницата.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

Вас като посетител, регистриран потребител и/или получател на услуги - от една страна и ;

SELSKATRAPEZA.BG 

Услугите на информационното общество се предоставят чрез интернет страницата: www.selskatrapeza.bg /http://selskatrapeza.bg

SELSKATRAPEZA.BG е място, на което потребителите, в съответствие с Общите условия за ползване на сайта осъществят покупко-продажба на  определени продукти на определена цена. Услугите, предоставяни на информационното общество са услугите, предоставяни от SELSKATRAPEZA.BG , състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакти между производители на селскостопанска продукция и услуги - от една страна и техните потенциални клиенти - от друга. При решение на клиентите да осъществяват своята поръчка на определени стоки и услуги от определени производители чрез сайте, SELSKATRAPEZA.BG се ангажира с приемане на заявките, своевременното им предаване на избран от клиента производител и доставката на поръчаните стоки до клиента при условия, подробно указани по-долу. Всички останали, които ползват сайта само с цел получаване на информация са посетители и за тях важат правилата  за такива.

 SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за определената от продавачите цена, за качеството на продуктите, както и за коректността на обявите и описанията в тях. 

SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за възможностите на продавачите да продават и доставят посочените от тях продукти, както и възможността на купувачите да заплащат за закупените от тях продукти. Уговорките и транзакциите между продавач и купувач се извършват между тях   съгласно общите условия .SELSKATRAPEZA.BG не прехвърля правото на собственост на продукти от продавача към купувача.


1. Условия за участие

 

Възраст: 

Услугите предоставяни на производителите в SELSKATRAPEZA.BG са допустими и могат да се ползват само от лица навършили 18 години За целта е необходима Ваша регистрация ведно с потвърждение, че приемате общите условия на сайта.

SELSKATRAPEZA.BG запазва правото си да прекрати членство или достъп до сайта, в случай на установени нарушения и неспазване на установените правила.

Парола:

 Съхранявайте паролата си защитена. Вие сте напълно отговорни за запазване на поверителност на вашата парола. Вие се съгласявате незабавно да уведомите SELSKATRAPEZA.BG в случай на неоторизирано използване на вашата парола или всяко друго нарушение на сигурността ви. Вие се съгласявате да не предоставяте потребителското си име и парола на трети лица.

 

Информация за вашия профил:

Ако Вие сте производител/доставчик на селскостопанска стока и/или услуга, трябва да попълните Вашия профил абсолютно коректно с попълване на всички задължителни полета, съгласно дадените указания. Трябва да поддържате информацията за профила си актуална през цялото време. Винаги оставяйте валиден имейл адрес, за да могат потенциалните купувачи да се свързват с вас - респ. направете своевременно корекция при промяна в накои от данните. Сайта не носи отговорност, ако посочената информация е грешна, непълна и/или неактуална.

Права за отказване на услуги: 

 SELSKATRAPEZA.BG си запазва правото да отменя непотвърдени или неактивни профили, както и да отказва услуги на потребители, по всяко време.

 

2. Политика за таксуване

Безплатни услуги:

Напълно безплатно вие публикувате информация за вашата ферма или градина и откривате собствена сергия позиции за продажба на продукция вSELSKATRAPEZA.BG. Не заплащате никакви такси за регистрация и откриване на профил в SELSKATRAPEZA.BG.

Комисионни:
Клиентът/купувачът  НЕ ДЪЛЖИ КОМИСИОННА. При поръчка дължи стойността на поръчаната стока/услуга + таксата за куриерската фирма ведно с дължимата добавка за наложен платеж.

Вид на плащане на поръчката - чрез наложен платеж.

Ако клиент /купувач/ от SELSKATRAPEZA.BG  поръча чрез сайта представени от производител/продавач стока и/или услуга, то производителя/продавача дължи на SELSKATRAPEZA.BG  комисионна в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на направената поръчка. Комисионната се удържа директно от SELSKATRAPEZA.BG при постъпване на плащането от съответния клиент и на производителя/продавача се изплаща останалата част от цената. Плащането на останалата част от цената става веднъж седмично по посочена от производителя/продавача банкова сметка. За натрупаните суми и размера на плащането SELSKATRAPEZA.BG уведомява производителя/ продавача с постъпване на сумите от клиента/купувача на посочен е-mail и/или по телефона.

 

3.Приемане на заявка и доставка на поръчаните стоки

SELSKATRAPEZA.BG  е длъжна да отправи Вашата заявка до производителя/продавача в 24-часов срок от потвърждаването й.След уведомяване от производителя/продавача, че поръчката е подготвена, SELSKATRAPEZA.BG своевременно изпраща представител на избрания от Вас чрез сайта куриер. Срокът на доставката зависи от сроковете за доставки на избраната от Вас чрез сайта куриерска фирма. SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност ако сте посочили некоректен адрес и/или на адреса не може да бъде открито оторизирано лице, което да получи доставката.

 

4. Промотиране на стока/услуга.

Вие може да промотирате вашите продукти (показват се на ротационен принцип на основните страници) като използвате кредити. Продължителността на промоционалния период на един продукт е една седмица или докато обявата е актуална. Цената е 8 кредита за един продукт.

За зареждане с кредити разполагате с няколко варианта - SMS, гишетата на ePay, банков превод.

- чрез SMS плащания:

o         2 кредита за 1,20 с ДДС. Цената на един кредит е 0,60 лв.

o         4 кредита за 2,40 с ДДС. Цената на един кредит е 0,60 лв.

- чрез ePay или чрез банков превод :

o         10 кредита за 5 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,50 лв

o         22 кредита за 10 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,45 лв

o         45 кредита за 20 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,43 лв

Връщане на кредити SELSKATRAPEZA.BG не връща закупени кредити. При проблем, молим да се свържете с нас като ни пишете на имейл: support@ selskatrapeza.bg

 

 

5. Публикуване и продажба на продукти

Продажбата на продукти се осъществява чрез заявки през сайта SELSKATRAPEZA.BG. Това изключва посочването на други методи и линкове към други сайтове за поръчка в описанието на фермата или продукцията. Ползите да Вас като производители от това са:

1) всяка регистрирана поръчка на сайта вдига рейтинга Ви на сайта

2) това спомага да присъствате в графата ТОП ферми на началната страница, която привлича вниманието на потребителите

Достъпът до данни за контакт като имейл, фейсбук- страница и пр. се отключва при активно промотиране по реда на т.4 от общите условия

 

6. Описание на продуктите: 

При качване на продукт на сайта, Вие гарантирате, че той съответства на всички публикувани в SELSKATRAPEZA.BG, изисквания и политики. Също гарантирате, че може да продавате легално продукта. Трябва точно да опишете Вашия продукт и всички подробности, свързани с продажбата му във Вашата сергия. Вашето описание може да включва текст, графики, снимки и друго съдържание, свързано с подажбата на продукта. Всички продукти трябва да бъдат поставени в точната категория и подкатегория, за да бъдат лесно откривани от купувачите и ползвателите на сайта. Всеки конкретен продукт /вкл.един и същ продукт, но с различен грамаж и/или разфасовка/  трябва да бъде публикуван/описан отделно.

Моля, попълвайте коректно и внимателно задължителните полета - вкл. /но не само/ съответната мерна едница /бр., кг, тон и пр./, както и нейния грамаж. В случай, че описанието на продукта е некоректно, SELSKATRAPEZA.BG може да свали информацията Ви от сайта до нейното привеждане в необходимия съгл.общите условия вид. Ако срещнете затруднение, свържете се със SELSKATRAPEZA.BG.

 

7. Правоспособност и дееспособност.

С приемането на общите условия, производителите /продавачите декларират, че:

са правоспособни и дееспособни физически/юридически лица;

че разполагат с всички необходими лицензи и надлежни документи, ако за предлаганите от тях стоки/услуги е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим относно извършваните от тях дейности.

 

8. Извършване на сделка. Цени.

Всички сделки по покупко - продажба на продукти/услуги от SELSKATRAPEZA.BG се осъществяват между производителя и съответния купувач по общите условия на сайта.  SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за предварителни разговори, извършени сделки без нейно участие и/ или последващи сделката обстоятелства.

Цените за всеки продукт се определят от производителите в SELSKATRAPEZA.BG. Цената стои до всеки един продукт, който е публикуван в сергията. Допълнителни отстъпки, намаления и всякакви договорки относно цената между производителя и купувача се осъществяват с участието на  SELSKATRAPEZA.BG .

 

9. Забранени, неверни и опорочаващи продукти и действия.

Вие носите лична отговорност за вашето поведение и действия в SELSKATRAPEZA.BG , както и за всяка информация, текст, данни, потребителско име, графики, изображения, снимки, профили, аудио, видео, елементи и връзки, които вие изпращате и показвате в SELSKATRAPEZA.BG .

Забранява се предлагането, рекламирането, търговията и всякакви действия на алкохол и алкохолни продукти, както и на наркотични и психотропни вещества.

Забранява се :

 - Извършване на злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SРАМ, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на
недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или
предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

 - Публикуването, изпращнето и предаването на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или
наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

 - Публукуването на имейли, телефонни номера, адреси на сайтове и профили във фейсбук в описанията на ферми, продукти извън съответно надписаните места. Имейлите, адресите и фейсбук профилите, стават видими за целия период на промотиране на продукт от вашата сегия.

 

10. Права на SELSKATRAPEZA.BG при предоставяне на услуггите:

- да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява това потребителите и получателите на услуги;

- да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други
интернет страници;

- да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;

- да преустанови достъпа до съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;

- има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

 

11. Интелектулна собственост.

11.1. Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за автрското право и сродните му права и са притежание на . SELSKATRAPEZA.BG  и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. С публуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на  SELSKATRAPEZA.BGнеизключителното право да използва публуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

11.3. Правото по т.11.2. се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

11.4. Клиенти и Изпълнители декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собсвеност върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

 

12.       Лични данни.

12.1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване. Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от . SELSKATRAPEZA.BG при спазване на Закона за защита на личните данни.

12.2 . SELSKATRAPEZA.BG се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

12.3. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

- когато лично сте подал данните в полета с публична информация;

- когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Производители/продавачи, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана стока/ услуга;

- когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;

- за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;

- за целите на директния маркетинг.

 

13.       Промени.

13.1.  SELSKATRAPEZA.BG си запазва право едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това производителите/продавачи, купувачите и потребителите на сайта по подходящ начин.

13.2.  Промените по т.13.1. обвързват и вече регистрираните производителите/продавачи, купувачите и потребителите на сайта, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен със SELSKATRAPEZA.BG.

 

14. Технически достъп

SELSKATRAPEZA.BG  не гарантира постоянен и непрекъснат достъп до сайта. Оперирането на сайта може да бъде прекъснато поради множество фактори, които не подлежат на контрола от страна на SELSKATRAPEZA.BG .

 

15. Спазване на законодателството, данъци

Вие трябва да се съобразявате с всички приложими местни и международни закони, наредби и разпоредби относно използването на сайта и всякакви услуги в SELSKATRAPEZA.BG. В допълнение, вие сте отговорни за плащане на всякакви и всички данъци и такси, които дължите в резултат на извършваната от вас дейност чрез този сайт.

 

16. Спорове и разрешаването им. Приложимо право.

16.1. Всички евентуални спорове между SELSKATRAPEZA.BG - от една страна и регистрираните потребители на сайта - от друга,  ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.

16.2. Ако възникне спор между Вас и друг потребител или други потребители, SELSKATRAPEZA.BG  не носи отговорност и не посредничи относно всякакви претенции, искания и щети от всякакъв характер, случайни и незнайни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове, освен ако не носи отговорност зав ъзникването им. SELSKATRAPEZA.BG  не участва и не разрешава спорове.

 

Съгласен съм с тези условия

 

(Регистрацията дава възможност да се закупува продукция от фермерския базар)

Общи условия за ползване

 

Тези условия се отнасят за всички потребители на сайта като производители и клиенти. Чрез достъпа до SELSKATRAPEZA.BG  Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящите общи условия и правила за ползване. В случай, че не сте съгласни с някое от общите условия или с всички тях в цялост, моля не ползвайте услугите, предоставяни чрез сайта и преустановете достъпа до страницата.

Настоящите общи условия и правила за ползване уреждат отношенията между:

Вас като посетител, регистриран потребител и/или получател на услуги - от една страна и ;

SELSKATRAPEZA.BG 

Услугите на информационното общество се предоставят чрез интернет страницата: www.selskatrapeza.bg /http://selskatrapeza.bg

SELSKATRAPEZA.BG е място, на което потребителите, в съответствие с Общите условия за ползване на сайта осъществят покупко-продажба на  определени продукти на определена цена. Услугите, предоставяни на информационното общество са услугите, предоставяни от SELSKATRAPEZA.BG , състоящи се в приемане, съхраняване и предаване на информация с цел осъществяване на контакти между производители на селскостопанска продукция и услуги - от една страна и техните потенциални клиенти - от друга. При решение на клиентите да осъществяват своята поръчка на определени стоки и услуги от определени производители чрез сайте, SELSKATRAPEZA.BG се ангажира с приемане на заявките, своевременното им предаване на избран от клиента производител и доставката на поръчаните стоки до клиента при условия, подробно указани по-долу. Всички останали, които ползват сайта само с цел получаване на информация са посетители и за тях важат правилата  за такива.

 SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за определената от продавачите цена, за качеството на продуктите, както и за коректността на обявите и описанията в тях. 

SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за възможностите на продавачите да продават и доставят посочените от тях продукти, както и възможността на купувачите да заплащат за закупените от тях продукти. Уговорките и транзакциите между продавач и купувач се извършват между тях   съгласно общите условия .SELSKATRAPEZA.BG не прехвърля правото на собственост на продукти от продавача към купувача.


1. Условия за участие

 

Възраст: 

Услугите предоставяни на производителите в SELSKATRAPEZA.BG са допустими и могат да се ползват само от лица навършили 18 години За целта е необходима Ваша регистрация ведно с потвърждение, че приемате общите условия на сайта.

SELSKATRAPEZA.BG запазва правото си да прекрати членство или достъп до сайта, в случай на установени нарушения и неспазване на установените правила.

Парола:

 Съхранявайте паролата си защитена. Вие сте напълно отговорни за запазване на поверителност на вашата парола. Вие се съгласявате незабавно да уведомите SELSKATRAPEZA.BG в случай на неоторизирано използване на вашата парола или всяко друго нарушение на сигурността ви. Вие се съгласявате да не предоставяте потребителското си име и парола на трети лица.

 

Информация за вашия профил:

Ако Вие сте производител/доставчик на селскостопанска стока и/или услуга, трябва да попълните Вашия профил абсолютно коректно с попълване на всички задължителни полета, съгласно дадените указания. Трябва да поддържате информацията за профила си актуална през цялото време. Винаги оставяйте валиден имейл адрес, за да могат потенциалните купувачи да се свързват с вас - респ. направете своевременно корекция при промяна в накои от данните. Сайта не носи отговорност, ако посочената информация е грешна, непълна и/или неактуална.

Права за отказване на услуги: 

 SELSKATRAPEZA.BG си запазва правото да отменя непотвърдени или неактивни профили, както и да отказва услуги на потребители, по всяко време.

 

2. Политика за таксуване

Безплатни услуги:

Напълно безплатно вие публикувате информация за вашата ферма или градина и откривате собствена сергия позиции за продажба на продукция вSELSKATRAPEZA.BG. Не заплащате никакви такси за регистрация и откриване на профил в SELSKATRAPEZA.BG.

Комисионни:
Клиентът/купувачът  НЕ ДЪЛЖИ КОМИСИОННА. При поръчка дължи стойността на поръчаната стока/услуга + таксата за куриерската фирма ведно с дължимата добавка за наложен платеж.

Вид на плащане на поръчката - чрез наложен платеж.

Ако клиент /купувач/ от SELSKATRAPEZA.BG  поръча чрез сайта представени от производител/продавач стока и/или услуга, то производителя/продавача дължи на SELSKATRAPEZA.BG  комисионна в размер на 10% /десет процента/ от общата стойност на направената поръчка. Комисионната се удържа директно от SELSKATRAPEZA.BG при постъпване на плащането от съответния клиент и на производителя/продавача се изплаща останалата част от цената. Плащането на останалата част от цената става веднъж седмично по посочена от производителя/продавача банкова сметка. За натрупаните суми и размера на плащането SELSKATRAPEZA.BG уведомява производителя/ продавача с постъпване на сумите от клиента/купувача на посочен е-mail и/или по телефона.

 

3.Приемане на заявка и доставка на поръчаните стоки

SELSKATRAPEZA.BG  е длъжна да отправи Вашата заявка до производителя/продавача в 24-часов срок от потвърждаването й.След уведомяване от производителя/продавача, че поръчката е подготвена, SELSKATRAPEZA.BG своевременно изпраща представител на избрания от Вас чрез сайта куриер. Срокът на доставката зависи от сроковете за доставки на избраната от Вас чрез сайта куриерска фирма. SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност ако сте посочили некоректен адрес и/или на адреса не може да бъде открито оторизирано лице, което да получи доставката.

 

4. Промотиране на стока/услуга.

Вие може да промотирате вашите продукти (показват се на ротационен принцип на основните страници) като използвате кредити. Продължителността на промоционалния период на един продукт е една седмица или докато обявата е актуална. Цената е 8 кредита за един продукт.

За зареждане с кредити разполагате с няколко варианта - SMS, гишетата на ePay, банков превод.

- чрез SMS плащания:

o         2 кредита за 1,20 с ДДС. Цената на един кредит е 0,60 лв.

o         4 кредита за 2,40 с ДДС. Цената на един кредит е 0,60 лв.

- чрез ePay или чрез банков превод :

o         10 кредита за 5 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,50 лв

o         22 кредита за 10 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,45 лв

o         45 кредита за 20 лв с ДДС. Цената на един кредит е 0,43 лв

Връщане на кредити SELSKATRAPEZA.BG не връща закупени кредити. При проблем, молим да се свържете с нас като ни пишете на имейл: support@ selskatrapeza.bg

 

 

5. Публикуване и продажба на продукти

Продажбата на продукти се осъществява чрез заявки през сайта SELSKATRAPEZA.BG. Това изключва посочването на други методи и линкове към други сайтове за поръчка в описанието на фермата или продукцията. Ползите да Вас като производители от това са:

1) всяка регистрирана поръчка на сайта вдига рейтинга Ви на сайта

2) това спомага да присъствате в графата ТОП ферми на началната страница, която привлича вниманието на потребителите

Достъпът до данни за контакт като имейл, фейсбук- страница и пр. се отключва при активно промотиране по реда на т.4 от общите условия

 

6. Описание на продуктите: 

При качване на продукт на сайта, Вие гарантирате, че той съответства на всички публикувани в SELSKATRAPEZA.BG, изисквания и политики. Също гарантирате, че може да продавате легално продукта. Трябва точно да опишете Вашия продукт и всички подробности, свързани с продажбата му във Вашата сергия. Вашето описание може да включва текст, графики, снимки и друго съдържание, свързано с подажбата на продукта. Всички продукти трябва да бъдат поставени в точната категория и подкатегория, за да бъдат лесно откривани от купувачите и ползвателите на сайта. Всеки конкретен продукт /вкл.един и същ продукт, но с различен грамаж и/или разфасовка/  трябва да бъде публикуван/описан отделно.

Моля, попълвайте коректно и внимателно задължителните полета - вкл. /но не само/ съответната мерна едница /бр., кг, тон и пр./, както и нейния грамаж. В случай, че описанието на продукта е некоректно, SELSKATRAPEZA.BG може да свали информацията Ви от сайта до нейното привеждане в необходимия съгл.общите условия вид. Ако срещнете затруднение, свържете се със SELSKATRAPEZA.BG.

 

7. Правоспособност и дееспособност.

С приемането на общите условия, производителите /продавачите декларират, че:

са правоспособни и дееспособни физически/юридически лица;

че разполагат с всички необходими лицензи и надлежни документи, ако за предлаганите от тях стоки/услуги е предвиден разрешителен, регистрационен или уведомителен режим относно извършваните от тях дейности.

 

8. Извършване на сделка. Цени.

Всички сделки по покупко - продажба на продукти/услуги от SELSKATRAPEZA.BG се осъществяват между производителя и съответния купувач по общите условия на сайта.  SELSKATRAPEZA.BG не носи отговорност за предварителни разговори, извършени сделки без нейно участие и/ или последващи сделката обстоятелства.

Цените за всеки продукт се определят от производителите в SELSKATRAPEZA.BG. Цената стои до всеки един продукт, който е публикуван в сергията. Допълнителни отстъпки, намаления и всякакви договорки относно цената между производителя и купувача се осъществяват с участието на  SELSKATRAPEZA.BG .

 

9. Забранени, неверни и опорочаващи продукти и действия.

Вие носите лична отговорност за вашето поведение и действия в SELSKATRAPEZA.BG , както и за всяка информация, текст, данни, потребителско име, графики, изображения, снимки, профили, аудио, видео, елементи и връзки, които вие изпращате и показвате в SELSKATRAPEZA.BG .

Забранява се предлагането, рекламирането, търговията и всякакви действия на алкохол и алкохолни продукти, както и на наркотични и психотропни вещества.

Забранява се :

 - Извършване на злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SРАМ, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на
недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или
предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

 - Публикуването, изпращнето и предаването на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или
наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

 

 - Публукуването на имейли, телефонни номера, адреси на сайтове и профили във фейсбук в описанията на ферми, продукти извън съответно надписаните места. Имейлите, адресите и фейсбук профилите, стават видими за целия период на промотиране на продукт от вашата сегия.

 

10. Права на SELSKATRAPEZA.BG при предоставяне на услуггите:

- да извършва промени в настоящите общи условия, като уведомява това потребителите и получателите на услуги;

- да поставя електронни препратки към други интернет страници, както и рекламни банери. С приемането на настоящите общи условия посетителите на интернет страницата се съгласяват на вниманието им да бъдат представяни подобни рекламни банери и препратки към други
интернет страници;

- да преустановява без предизвестие достъпа до съдържанието на интернет страницата и предлаганите чрез нея услуги, в случай на системно или грубо нарушение от тяхна страна на настоящите условия;

- да преустанови достъпа до съобщения, публикувани в нарушение на настоящите общи условия;

- има право на обезщетение за всички вреди включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите общи условия.

 

11. Интелектулна собственост.

11.1. Всички компоненти от съдържанието на интернет страницата, включително текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми и др., представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за автрското право и сродните му права и са притежание на . SELSKATRAPEZA.BG  и/или неговите партньори, клиенти, потребители и получатели на услуги, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. С публуването на материали, обекти на интелектуална собственост, Изпълнителите и Клиентите отстъпват на  SELSKATRAPEZA.BGнеизключителното право да използва публуваните материали като ги записва, съхранява, разпространява, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).

11.3. Правото по т.11.2. се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на интернет страницата, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

11.4. Клиенти и Изпълнители декларират, че са носители на съответните права на интелектуална собсвеност върху публикуваните от тях материали, които представляват обекти на интелектуална собственост по смисъла на ЗАПСП.

 

12.       Лични данни.

12.1. С приемането на настоящите Общи условия и правила за ползване. Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат обработвани от . SELSKATRAPEZA.BG при спазване на Закона за защита на личните данни.

12.2 . SELSKATRAPEZA.BG се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, като осигури необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

12.3. С приемането на настоящите общи условия и правила за ползване, Вие давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат предоставяни на трети лица в следните случаи:

- когато лично сте подал данните в полета с публична информация;

- когато информацията, съдържаща лични данни, се предоставя на Клиенти или Производители/продавачи, с цел осъществяване на комуникация между тях, във връзка с търсена или предлагана стока/ услуга;

- когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред;

- за предоставяне на статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действия на посетителите върху техните рекламни банери и линкове;

- за целите на директния маркетинг.

 

13.       Промени.

13.1.  SELSKATRAPEZA.BG си запазва право едностранно да променя настоящите Общи условия, като се задължава да информира за това производителите/продавачи, купувачите и потребителите на сайта по подходящ начин.

13.2.  Промените по т.13.1. обвързват и вече регистрираните производителите/продавачи, купувачите и потребителите на сайта, които не отправят изрично искане за прекратяване на договора за предоставяне на услуги, сключен със SELSKATRAPEZA.BG.

 

14. Технически достъп

SELSKATRAPEZA.BG  не гарантира постоянен и непрекъснат достъп до сайта. Оперирането на сайта може да бъде прекъснато поради множество фактори, които не подлежат на контрола от страна на SELSKATRAPEZA.BG .

 

15. Спазване на законодателството, данъци

Вие трябва да се съобразявате с всички приложими местни и международни закони, наредби и разпоредби относно използването на сайта и всякакви услуги в SELSKATRAPEZA.BG. В допълнение, вие сте отговорни за плащане на всякакви и всички данъци и такси, които дължите в резултат на извършваната от вас дейност чрез този сайт.

 

16. Спорове и разрешаването им. Приложимо право.

16.1. Всички евентуални спорове между SELSKATRAPEZA.BG - от една страна и регистрираните потребители на сайта - от друга,  ще се решават по доброволен път. В случай, че доброволно споразумение не бъде постигнато, спорът ще се отнесе до компетентния съд в Република България, като се прилага българското законодателство.

16.2. Ако възникне спор между Вас и друг потребител или други потребители, SELSKATRAPEZA.BG  не носи отговорност и не посредничи относно всякакви претенции, искания и щети от всякакъв характер, случайни и незнайни, подозирани и неподозирани, разкрити и неразкрити, произтичащи от или по някакъв начин свързани с такива спорове, освен ако не носи отговорност зав ъзникването им. SELSKATRAPEZA.BG  не участва и не разрешава спорове.

 

Съгласен съм с тези условия

 

Е-майл:
Парола:
Влез с FaceBook
item